Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym powstał w styczniu 2001 roku po restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Komunalnego. Na terenie maista znajduje się 37,1 km sieci wodociągowej, a sieci kanalizacyjnej 11,3 km.

Struktura organizacyjna

  • Kierownik
  • Główny Księgowy
  • Pracownik administracyjny
  • Operatorzy oczyszczalni ścieków
  • Operator ujęć wody
  • Hydraulik