Parametry dostarczanej wody

Badania fizyczno - chemiczne

 • Mętność - 2 mg/l
 • Barwa - 1 mg/l
 • Zapach - Z 1 R
 • Odczyn - 7,3 ph
 • Twardość ogólna - 261,52 mg CaCO3/1
 • Żelazo ogólne - 0,24 mg/1 Fe
 • Chlorki - 2,40 mg/1 Cl
 • Amoniak - 0,15 mg/1 N
 • Azotany - 0,02 mg/1 N
 • Utlenialność - 1,00 mg/1 O2

Badania bakteriologiczne

 • Ogólna liczba koloni w 1 ml wody na agarze
  po 72 godz. w temp. 20oC - 15
 • Ogólna liczba koloni w 1 ml wody na agarze
  po 24 godz. w temp. 37oC - 1
 • Miano coli - 0
 • Miano coli typu fekalnego - 0

Ze względu na dobra jakość wydobywanej wody, nie podlega ona procesom uzdatniania i w naturalnym składzie mineralnym dostarczana jest do odbiorców i do produkcji żywności
 

Parametry ścieków oczyszczonych

 
Analiza ścieków w zmodernizowanej oczyszczalni