Galeria foto

Siedziba ZWiK
Siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Sala konferencyjna
Sala konferencyjna w budynku ZWiK

laboratorium analityczne
Laboratorium analityczne

Laboratorium analityczne
Laboratorium analityczne

Pomieszczenie sterowni
Pomieszczenie sterowni oczyszczalni ścieków

elektroniczny panel sterowania
Elektroniczny panel sterowania

Urządzenia oczyszczalni
Urządzenia oczyszczalni

urządzenia oczyszczalni
Urządzenia oczyszczalni

urządzenia oczyszczalni
Urządzenia oczyszczalni

Wjazd na teren ZWiK
Wjazd na teren Zakładu Wodociągów i Kanalizacji